سیستم اعلام حریق پایانه صادرات گل

پایانه صادرات گل و گیاه ایران به عنوان بزرگترین مرکز نقل و انتقال گل و گیاه در خاورمیانه است که در زمینی به مساحت 18 هزار متر مربع تاسیس شده تا دروازه صادرات گل و گیاه ایران باشد.شرکت آماج فرایند افتخار دارد تا سیستم اعلام کامل این مجموعه را طی 30 روز در اردیبهشت ماه 97 نصب راه اندازی و با تایید نظر کارفرما تحویل نماید.