پالایشگاه آبادان

اتاق سرور بخش قیر سازی پالایشگاه نفت پاسارگاد در مجموعه پالایشگاه آبادان یکی از پروژه‌های بخش نفت و گاز شرکت آماج فرایند حریق است که با استانداردهای بالا و مورد تایید وزارت نفت صورت پذیرفت اجرای این پروژه که با تشویق از طرف کارفرما مواجه شده بود سبب شد تا علاوه بر افزودن تجربیات اجرایی این شرکت در بخش نفت، افتخاری ارزشمند برای شرکت قلمداد گردد.