مرکز داده بیستون تلکام

شرکت بیستون تلکام به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه مخابرات و داده در غرب کشور مجری پروژه‌های متعدد دیتا سنتر در غرب کشور می‌باشد این شرکت جهت اجرای ایمن سازی مرکز داده یکی از پروژه‌های مخابراتی خود در شهر ایلام از شرکت آماج فرایند دعوت به همکاری نمود. شرکت آماج فرایند ضمن طراحی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک جهت پروژه مذکور این پروژه را ظرف مدت ۳ روز اجرا و تحویل نمود که به همین سبب از طرف شرکت مذکور مورد تشویق قرار گرفت.