طراحی سیستم اعلام حریق بیمارستان چمران

بیمارستان چمران تهران با سابقه بیش از ۵۰ ساله خود یکی از بیمارستان‌های قدیمی و با سابقه در کشور به شمار می‌رود که در طول دوره خدمت خود بارها مورد بهسازی و ارتقاء قرار گرفته است. بخشی بودن این تغییرات به دلیل فعالیت مداوم این مرکز امری گریز ناپذیر بوده است، به همین دلیل این مجموعه از حالت جزیره‌ای بودن در بسیاری از بخشها مانند ایمنی و اعلام حریق رنج می‌برد. جهت رفع این مشکل شرکت آماج فرایند به دعوت شرکت فناوران پارسیان طراحی سیستم اعلام حریق این مجموعه را آغاز نموده و مراحل ارزیابی ریسک، بررسی دارایی‌های موجود، طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی و طراحی مهندسی آن را به اتمام رسانده است. امید است اجرای هرجه سریع تر این پروژه سبب ایمن سازی گسترده‌تر این مجموعه بیمارستانی گردد.