مرکز داده سامان تل

شرکت سامان تل به عنوان اپراتور جدید تلفن همراه و با هدف ارائه خدمات از طریق خدمات دارای ارزش افزوده از سال‌ها پیش مطالعات و طراحی‌های لازم جهت راه اندازی زیر ساخت شبکه همراه و سامانه‌های جانبی آن را آغاز نمود. با اجرایی شدن عملیات مرکز داده اصلی آن به مساحت ۳۰۰ متر مربع، طراحی و تجهیز سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک آن در آبان ۹۷ آغاز و در مرحله اجرا قرار گرفت در ابتدای آذر ۹۷ سیستم اعلام و اطفاء اتوماتیک FM200 این مرکز داده با تحویل موقت در اختیار کارزفرما قرار گرفت تا ضمن ارزیابی عملکرد آن، پس از راه اندازی کامل مرکز داده تحویل قطعی صورت گیرد.