ثبت اسناد قزوین

پروژه ثبت اسناد و املاک استان قزوین شامل 8 مرکز بایگانی پس از تجهیز، نصب و راه اندازی سیستم  FM200  توسط کارکنان شرکت آماج فرایند، در مدار سرویس و نگهداری دوره گارانتی قرار گرفت.

YOUR COMMENT