پروژه ها

شرکت آماج فرایند افتخار دارد با گرد آوری تیمی مجرب با سابقه اجرای بیش از 400 سیستم اعلام و اطفاء اتوماتیک اسپرینگلر، CO2، IG،  Fm200 و سایر هالوکربن ها از 20 سال پیش تاکنون سهم به سزایی در ایمن سازی مراکز حساس در مقابل حریق داشته است.

در زمینه اعلام و اطفاء اتوماتیک FM200، تیم تخصصی طراحی، اجرا، ارتقاء و سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفاء بیش از 220 مرکز داده کوچک و بزرگ، خزانه و مرکز بایگانی را به صورت مستقل و یا یه صورت مجری برای شرکت های همکار با موفقیت  به انجام برساند. هدف اصلی  مدیریت شرکت آماج فرایند حریق آسیا ارائه پاسخ مناسب به اعتماد کارفرمایان محترم و شرکت های همکار بوده و هست

برخی از پروژه  های اعلام و اطفاء  اتوماتیک Fm200 اجرا شده توسط تیم فنی  شرکت آماج فرایند به تفکیک اعلام می گردد. (شایان ذکر است بسیاری از مراکز با اخذ تعهد حفظ اطلاعات اجازه اعلام پروژه خود را به ما نداده اند)

طراحی و اجرای مراکز داده بزرگ:

بانک گردشگری، بانک کشاورزی، بانک پاسارگاد، بانک کوثر، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت برق منطقه ای، پالایشگاه نفت پاسارگاد،

سرویس و نگهداری مراکز بزرگ:

بانک کشاورزی، بانک پاسارگاد، پالایشگاه نفت پاسارگاد، سازمان ثبت اسناد و املاک(7 مرکز)

آخرین پروژه های احرا شده

برق باختر

ثبت اسناد قزوین