مقاله ها

روش‌های اطفاء اتوماتیک گازی یکی از پر هزینه ترین روش‌ها جهت مقابله با حریق است به همین جهت دقت نظر در انتخاب نوع و نحوه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق نیازمند دقت نظر و بررسی جوانب امر است.